---Jullie lieverd staat centraal, in ons verhaal---

Een tweede thuis, dat willen we zijn voor jullie kindje.

Een plek waar jullie kapoentje mag en kan zijn wie het is.

Waar we luisteren naar dat kleine (soms luide;-)) stemmetje en proberen te vertalen wat je (b)engeltje ons wilt zeggen.

Eten en slapen is op ieders eigen ritme.

Dit alles proberen we in samenpraak met jullie ouders te doen, we zien ons als 1 team.

Samen sterk, open communicerend over het aller aller belangrijkste op deze wereld, jullie kleine kapoen.