Zieke kindjes vragen veel rust en worden graag extra vertroeteld. Ze vormen ook spijtig genoeg een gevaar voor besmetting voor de andere kindjes. Daarom vragen wij om zieke kindjes niet naar de opvang te brengen. Onder zieke kinderen verstaan we een kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de dag en te veel zorg zodat de aandacht voor de andere kinderen moeilijker wordt. Wij beschouwen een kind te ziek om naar de opvang te komen bij het aanwezig zijn van een of meer van deze symptomen;

- Rectaal gemeten koorts (38,2 of meer)

- plotse hoest of ademhalingsproblemen

- plotse verandering van stoelgangpatroon met 2 of meer platte keer stoelgang op een dag.

- Braken met bloed of herhaaldelijk braken

- plotse huiduitslag of blaasjes


Wanneer je kindje ziek is en je hebt geen opvang dan zijn er volgende initiatieven om je uit de nood te helpen:

-     Familiehulp Leuven: 016/29 81 30

-     Landelijke kinderopvang: 070/24 60 41

-     Het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten.


Wanneer kan je kindje wel komen:

- Bij chronische hoest

- lichte verkoudheid

- snotneusje

- reflux

- chronische lossere stoelgang


Twijfel je of je kind naar De Ballon mag komen, bel ons even op of bekijk de checklist op de website van Kind&Gezin.


Wanneer jullie kindje bij ons overdag ziek wordt, zullen wij jullie onmiddellijk verwittigen. Bij hoge koorts dienen wij in samenspraak met de ouders vloeibare perdolan toe zodat we de koorts onder controle kunnen houden. Indien jullie je kindje niet kunnen komen ophalen, zullen wij in uiterst dringende gevallen de huisarts van de Ballon verwittigen. (Dokterspraktijk Keizersberg, Dr. Ignace Verscheure). De dokterskosten en/of medicatiekosten vallen ten laste van de ouders en worden liefst nog dezelfde dag afgerekend.


Wanneer jullie kindje medicatie moet nemen, mag dit meegebracht worden mits er een doktersvoorschrift voorgelegd wordt. Op het medicijn moet de naam van je kindje staan en de hoeveelheid dat er toegediend moet worden. Er mag geen misbruik worden gemaakt i.v.m. toedienen van medicatie in de opvang. (Vb. 3 x aerosol per dag = 1 x in de kribbe en 2x thuis.)


Het is belangrijk om je kind te vaccineren. De vaccinaties beschermen niet alleen je kindje zelf maar ook je gezin en omgeving.

Kind en Gezin volgt de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad op.

Indien je je kind niet laat vaccineren, gelieve dit steeds met ons te bespreken.